Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/1944 od 25. studenoga 2019. o izmjeni Odluke Vijeća (ZVSP) 2016/1693 o mjerama ograničavanja protiv ISIL-a (Daiš) i Al-Qaide te s njima povezanih osoba, skupina, poduzeća i subjekata