Решение (ОВППС) 2019/1944на Съвета от 25 ноември 2019 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/1693 относно ограничителните мерки срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях