Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/929 z dne 5. junija 2019 o izdaji dovoljenja za pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze (EC 3.2.1.8), ki jo proizvaja Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), kot krmni dodatek za pitovne piščance in odstavljene pujske (imetnik dovoljenja Berg + Schmidt GmbH Co. KG) (Besedilo velja za EGP.)