Asia T-53/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Trade-Stomil v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Butadieenikumin ja emulsiostyreenibutadieenikumin markkinat — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Osallistuminen kartelliin — Vastuuseen joutuminen kilpailusääntöjä rikkovasta toiminnasta — Sakot — Rikkomisen vakavuus ja kesto — Lieventävät seikat)