Kirjallinen kysymys E-004475/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komissiolle. Hiilen käyttö energiantuotannossa Espanjassa