Kirjallinen kysymys E-2033/10 esittäjä(t): Judith Sargentini (Verts/ALE), Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE), Carl Schlyter (Verts/ALE), Eva Lichtenberger (Verts/ALE), Christian Engström (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Franziska Keller (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE) ja Sandrine Bélier (Verts/ALE) komissiolle. Komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin lausunnot väärentämisenvastaisesta kauppasopimuksesta (ACTA) käytävistä neuvotteluista