Kirjallinen kysymys E-010458/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) komissiolle. Oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun suojeleva EU:n lainsäädäntö