Rakstisks jautājums E-001684/11 Julie Girling (ECR) Komisijai. Padomes Direktīva 1999/74/EK