Kirjallinen kysymys E-0979/10 esittäjä(t): Frieda Brepoels (Verts/ALE) komissiolle. Viivästykset rautatieyhteyksissä Brysselin, Luxemburgin ja Strasbourgin välillä