Zadeva T-29/05: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. septembra 2010 – Deltafina proti Komisiji ( „Konkurenca — Karteli — Španski trg nakupa in prve predelave surovega tobaka — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Določanje cene in razdelitev trga — Skladnost med obvestilom o ugotovitvah o možnih kršitvah in izpodbijano odločbo — Pravica do obrambe — Opredelitev upoštevnega trga — Globe — Teža kršitve — Obteževalne okoliščine — Vloga vodje — Sodelovanje“ )