Asia T-29/05: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2010 — Deltafina v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Espanjan raakatupakan osto- ja ensijalostusmarkkinat — Päätös, jolla todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen — Väitetiedoksiannon ja riidanalaisen päätöksen vastaavuus — Puolustautumisoikeudet — Merkityksellisten markkinoiden määritteleminen — Sakot — Rikkomisen vakavuus — Raskauttavat seikat — Johtajan rooli — Yhteistyö)