Asia C-503/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2011 (Upper Tribunalin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Lucy Stewart v. Secretary of State for Work and Pensions (Sosiaaliturva — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 4, 10 ja 10 a artikla — Nuoruuden lyhytaikainen työkyvyttömyysetuus — Sairausetuus vai työkyvyttömyysetuus — Asumista, oleskelua hakemuksen jättämishetkellä ja aiempaa oleskelua koskevat edellytykset — Unionin kansalaisuus — Oikeasuhteisuus)