Kirjallinen kysymys E-005542/11 Proinsias De Rossa (S&D) komissiolle. Maksukyvyttömyyttä koskevan direktiivin saattaminen osaksi Irlannin lainsäädäntöä