Yangwei Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 9 päivänä joulukuuta 2011. # Auditeur du travail vastaan Yangwei SPRL. # Ennakkoratkaisupyyntö: Tribunal de première instance de Liège - Belgia. # Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta - Direktiivi 97/81/EY - Hallinnolliset esteet, jotka ovat omiaan rajoittamaan mahdollisuuksia osa-aikaiseen työhön - Velvollisuus julkaista ja säilyttää osa-aikaisten työntekijöiden työsopimukset ja työaikatiedot. # Asia C-349/11. TITJUR