Kirjallinen kysymys E-002933/12 Sophia in 't Veld (ALDE), Antonyia Parvanova (ALDE), Françoise Castex (S&D), Véronique Mathieu (PPE), Norbert Neuser (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE) ja Jean Lambert (Verts/ALE) komissiolle. Vaaralliset abortit Euroopan unionissa