Písemný dotaz E-6360/10 Roberta Angelilli (PPE) Komisi. Informace o čerpání finančních prostředků obcí Grosseto v rámci programu Life+