Mustang v. OHMI-Decathlon (Trait ondulé) Unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) tuomio 15 päivänä maaliskuuta 2012. # Mustang - Bekleidungswerke GmbH & Co. KG vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV). # Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus aaltoviivaa esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Valkoista aaltoviivaa tummalla pohjalla esittävät aikaisemmat kansalliset ja kansainväliset kuviomerkit - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Merkkien samankaltaisuus - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta. # Asia T-379/08. TITJUR