Rozhodnutie Rady 2012/486/SZBP z  23. júla 2012 o podpise a uzavretí Dohody medzi Organizáciou pre spoluprácu v oblasti vyzbrojovania a Európskou úniou o ochrane utajovaných skutočností