Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/486/PESK tat- 23 ta’ Lulju 2012 dwar l-iffirmar u l-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Organizzazzjoni Konġunta għall-Kooperazzjoni fl-Armamenti u l-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata