Neuvoston päätös 2012/486/YUTP, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2012 , puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation ja Euroopan unionin välisen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä#Puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation ja Euroopan unionin välinen sopimus turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta