Rezolucja Komitetu Regionów „Trwające negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych”