/* */

Alueiden komitean päätöslauselma aiheesta ”Käynnissä olevat monivuotista rahoituskehystä koskevat neuvottelut”