Usnesení Výboru regionů k probíhajícím jednáním o víceletém finančním rámci