Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1009/2011, annettu 12 päivänä lokakuuta 2011 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi