C-447/18. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. december 18-i ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej republiky [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UB kontra Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Pozsony (Előzetes döntéshozatal – Szociális biztonság – A szociális biztonsági rendszerek koordinálása – 883/2004/EK rendelet – 3. cikk – Tárgyi hatály – Öregségi ellátás – A munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgása – 492/2011/EU rendelet – 7. cikk – A nemzeti munkavállalók és a migráns munkavállalók közötti egyenlő bánásmód – Szociális kedvezmények – Olyan tagállami szabályozás, amely a „nemzeti válogatott sportolók részére nyújtandó kiegészítő ellátás” biztosítását kizárólag e tagállam állampolgárainak tartja fenn)