predmet C-447/18: Presuda Suda (treće vijeće) od 18. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovačka) – UB protiv Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava (Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna sigurnost – Koordinacija sustava socijalne sigurnosti – Uredba (EZ) br. 883/2004 – Članak 3. – Materijalno područje primjene – Davanje za slučaj starosti – Sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji – Uredba (EU) br. 492/2011 – Članak 7. – Jednako postupanje prema domaćim radnicima i radnicima migrantima – Socijalne povlastice – Propis države članice kojim se,dodatak za sportaše državnih reprezentacija’ dodjeljuje samo državljanima te države)