Věc C-447/18: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 18. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Najvyššího súdu Slovenskej republiky - Slovensko) – UB v. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava („Řízení o předběžné otázce – Sociální zabezpečení – Koordinace systémů sociálního zabezpečení – Nařízení (ES) č. 883/2004 – Článek 3 – Rozsah věcné působnosti – Dávka ve stáří – Volný pohyb pracovníků uvnitř Evropské unie – Nařízení (EU) č. 492/2011 – Článek 7 – Rovné zacházení s tuzemskými pracovníky a migrujícími pracovníky – Sociální výhody – Právní předpisy členského státu, které vyhrazují poskytování „příspěvku sportovnímu reprezentantovi“ jen občanům tohoto státu“)