ETA:n sekakomitean päätös N:o 97/2010, annettu 1 päivänä lokakuuta 2010 , ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta