Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/39 van de Commissie van 18 januari 2021 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 353) (Voor de EER relevante tekst)