Komisijas Regula (EK) Nr. 2374/98 (1998. gada 3. novembris) par atļauju izmantot barībā jaunas piedevasDokuments attiecas uz EEZ