Kommissionens forordning (EF) nr. 2374/98 af 3. november 1998 om tilladelse til anvendelse af nye tilsætningsstoffer i foderstoffer (EØS-relevant tekst)