Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 837/2011, annettu 19 päivänä elokuuta 2011 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi