Kirjallinen kysymys E-002256/11 Lambert van Nistelrooij (PPE) ja Esther de Lange (PPE) komissiolle. Kipsin sijoittaminen Kalihalden-kaatopaikoille