Asia C-11/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 11.1.2011 — Air France v. Heinz-Gerke Folkerts ja Luz-Tereza Folkerts