Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 467/2011 af 13. maj 2011 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. maj 2011