Yhdistetyt asiat T-440/07, T-465/07 ja T-1/08: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.7.2010 — Huta Buczek ym. v. komissio (Lausunnon antamisen raukeaminen)