Valtiontuki – Saksa – Valtiontuki C 36/07 – Valtiontuki Deutsche Postille – Kehotus huomautusten esittämiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisesti ETA:n kannalta merkityksellinen teksti