MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Esittelijä: Bodil Valero