Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1108/2012, annettu 23 päivänä marraskuuta 2012 , tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön