Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto#TOINEN OSA - SYRJINTÄKIELTO JA UNIONIN KANSALAISUUS#22 artikla#(aiempi EY-sopimuksen 19 artikla)