Kirjallinen kysymys E-3919/10 Mara Bizzotto (EFD) komissiolle. Bolkesteinin direktiivin (2006/123/EY) täytäntöönpano Saksassa ja sen vaikutukset julkisilla alueilla ja torimarkkinoilla harjoitettavaan liikkuvan kaupan alaan