Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Cruz Villalón 17 päivänä helmikuuta 2011. # European Air Transport SA vastaan Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale ja Région de Bruxelles-Capitale. # Ennakkoratkaisupyyntö: Conseil d'État - Belgia. # Lentoliikenne - Direktiivi 2002/30/EY - Meluun liittyvien toimintarajoitusten asettaminen yhteisön lentoasemilla - Melutasoa koskevat rajat, joita on noudatettava lentoaseman läheisyydessä sijaitsevien kaupunkialueiden yli lennettäessä. # Asia C-120/10. TITJUR European Air Transport