Asia T-473/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.9.2011 — Matkompaniet v. SMHV — DF World of Spices (KATOZ) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antaminen asiassa ratkeaa)