Kirjallinen kysymys E-2612/10 esittäjä(t): William (The Earl of) Dartmouth (EFD) komissiolle. Ranskan valtiovarainministerin lausunto