Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 11/05/2011) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6193 - TNK OVERSEAS LTD / PVN GAS / CONOCOPHILLIPS / NCS PIPELINE) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)