Waypoint Aviation TITJUR Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 13 päivänä lokakuuta 2011. # Waypoint Aviation SA vastaan Belgian valtio - SPF Finances. # Ennakkoratkaisupyyntö: Cour d'appel de Bruxelles - Belgia. # Palvelujen tarjoamisen vapaus - Verolainsäädäntö - Veronhyvitys kotimaassa käytettyjen hyödykkeiden hankkimiseksi myönnetyistä lainoista saaduille tuloille - Sellaisten hyödykkeiden poissulkeminen, joiden käyttöoikeus on siirretty toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle kolmannelle osapuolelle. # Asia C-9/11.