Asia C-239/12 P: Valitus, jonka Abdulbasit Abdulrahim on tehnyt 18.5.2012 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-127/09, Abdulbasit Abdulrahim v. Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio, 28.2.2012 antamasta määräyksestä