Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan säämiskänahkan tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta