Neuvoston päätös 2010/145/YUTP, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2010 , entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevien toimenpiteiden uusimisesta