Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto#KOLMAS OSA - UNIONIN SISÄISET POLITIIKAT JA TOIMET#V OSASTO - VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUE#4 luku - Oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla#85 artikla#(aiempi SEU-sopimuksen 31 kohta)